ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัลผู้นำการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ

เด็กหญิงวรวรรณ คงเกตุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันนักเรียนผู้นำการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ

  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

<< กลับ