ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัล Go Genius champ ระดับประเทศ

ด.ช.ภูริณัฐ  ช่วยศรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งชัน Go Genius champ ระดับประเทศ

  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

<< กลับ