ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัลวาดภาพ วันลอยกระทง ๒๕๕๗

การแข่งขันวาดภาพ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗  ณ สวนสาธารณะสะพานหิน วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีอ่อน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

เด็กหญิงพิชญานันท์  ไวปัญญา  ได้รับรางวัลชมเชย

ฝึกซ้อมโดย  คุณครูชรินทร  ทองเสมอ

  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ