ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

ผลการสอบเด็กเก่งกรมส่งเสริมฯ

ผลการสอบเด็กเก่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ที่เป็นตัวแทนเทศบาล

สอบเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

<< กลับ