ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทอดผ้าป่าใหม่ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ