ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

ตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๑

การแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๘

เด็กชายชนกชนม์  ธนาภิบาลวงษา ชั้น ป.๖/๑

เด็กชายภานุกร  วังซ้าย  ชั้น ป.๖/๑

เด็กหญิงศิวารยา  รัตนสังข์  ชั้น ป.๖/๑

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคใต้

  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

<< กลับ