ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัลประกวดมารยาทไทย

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย เทศบาลนครภูเก็ต

ด.ช.ธนัช กันทะวงศ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ด.ญ.พัฒนนรี  โกยวิวัฒน์ตระกูล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

<< กลับ