ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

วาดภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เด็กหญิงพิชญานันท์  ไวปัญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

เด็กหญิงพัชรพร  บุญญาภินิหาร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

จากการประกวดวาดภาพ  ภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-๓

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

<< กลับ