ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

ประกวดวาดภาพระบายสี

ด.ญ.พิชญานันท์ ไวปัญญา ชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี "ภาพนี้เพื่อแม่" ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ของสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต ณ สำนักงานสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต (หอประชุมเทศบาล) วันที่ 11 สิงหาคม 2558

  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

<< กลับ