ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัล TMS SPORTY DANCE CONTEST

การแข่งขันประกวดเต้น TMS  SPORTY  DANCE CONTEST ในงาน TOYOTA MOTORSPORT 2015

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีม We Zaa

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทีม Hero

วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สวนสาธารณสะพานหิน

 

  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

<< กลับ