ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัลเต้นแอโรบิก กับเทสโก้โลตัส

การแข่งขันการเต้นแอโรบิกหนึ่งในโครงการ สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้โลตัส ระดับภูมิภาค วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘    ทีม The Avengers จากร.ร.เทศบาลบ้านบางเหนียว ได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ฝึกซ้อมโดย ครูชรินทร ทองเสมอ

  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

<< กลับ