ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๕๘

นักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

<< กลับ