ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ร่วมกิจกรรม ตาวิเศษสัญจร

นักเรียนร่วมกิจกรรมตาวิเศษสัญจร รณรงค์เรื่องขยะ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ใต้ถุนอาคาร ๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

<< กลับ