ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รางวัลพระราชทาน

รับรางวัลบรรยายธรรม

เด็กหญิงกฤณต์  โชติธนกุลชร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน

โล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร

๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๗

  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ