ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ขอเชิญผู้ปกครองทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่ ๙-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.   ณ ห้องประชุมอาคาร ๘  โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนีย

  ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

<< กลับ