ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

อบรมยาเสพติด

นักเรียนชั้น ม.๒ เข้าอบรมเรื่อง ยาเสพติด วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

  ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

<< กลับ