ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครรังสิต

ต้อนรับคณะผู้บริหาร เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล เทศบาลนครรังสิต วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

  ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

<< กลับ