ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘

สามารถดู ตรวจสอบรายชื่อ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ หน้าเว็บของโรงเรียน /ดาวน์โหลด

http://www.bangneaw.net/download.php

  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

<< กลับ