ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบางเหนียว ๒๕๕๘

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบางเหนียว รุ่น เกลียวสัมพันธ์บางเหนียว ๒๘  วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘

  ๘ เมษายน ๒๕๕๘

<< กลับ